CÔNG TY TNHH TM Ô TÔ HOÀNG LONG cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn cũng như tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ thông tin cá nhân theo luật pháp Việt Nam.

Khi bạn sử dụng trang tin này, HOÀNG LONG sẽ không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn cho đến khi bạn xác định thật sự muốn mua sản phẩm bảo hiểm, đăng ký thành viên, và/hay điền thông tin cho mục đích xin việc hay để liên hệ với HOÀNG LONG.

Ngoại trừ những trường hợp được liệt kê ở mục “Thu thập thông tin cá nhân” bên dưới đây, HOÀNG LONG sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn cho bên thứ ba trừ khi có sự cho phép của bạn hay trong các trường hợp đặc biệt.

HOÀNG LONG sẽ thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo rằng thông tin cá nhân bạn cung cấp cho công ty được lưu trữ an toàn.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc liên quan đến chính sách cũng như các thông lệ về quyền riêng tư của công ty, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty chúng tôi.

Thu thập thông tin cá nhân

Dưới đây là các mục đích sử dụng thông tin cá nhân được thu thập bởi HOÀNG LONG từ người sử dụng trang tin:

(1) Cung cấp, thiết kế và tiếp thị (bao gồm tiếp thị trực tiếp) các sản phẩm bảo hiểm, các dịch vụ tài chính hoặc các sản phẩm liên quan của HOÀNG LONG, các thành viên hoặc các đối tác tài chính;

(2) Xử lý kiểm tra bất kỳ về y tế, an ninh và thẩm định cũng như các yêu cầu về bồi thường bảo hiểm;

(3) Thống kê và nghiên cứu;

(4) Liên lạc với khách hàng và/hoặc người dùng của trang tin này;

(5) Đáp ứng yêu cầu công bố theo quy định pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền đối với HOÀNG LONG, các thành viên hoặc các đối tác tài chính;

(6) Thực hiện các mục tiêu khác liên quan theo điểm (1) đến (5) ở trên.

Thông tin cá nhân của người sử dụng được thu thập bởi HOÀNG LONG thông qua trang tin này có thể được chuyển giao và tiết lộ cho bất kỳ bên nào sau đây (bất kể trong hay ngoài Việt Nam) cho các mục đích như đã nếu ở các mục từ (1) đến (6) ở trên:

(a) Các công ty liên kết của HOÀNG LONG;

(b) Các công ty kinh doanh bảo hiểm và/hoặc tái bảo hiểm;

(c) Các trung gian bảo hiểm có hợp đồng đại lý hay môi giới với công ty HOÀNG LONG;

(d) Nhân viên hay tổ chức cung cấp dịch vụ điều tra bồi thường bảo hiểm;

(e) Các hiệp hội và liên đoàn công nghiệp bảo hiểm của ngành bảo hiểm tuỳ từng thời điểm;

(f) Các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan đến việc kinh doanh bảo hiểm và/hoặc tái bảo hiểm;

(g) Các đại lý, thành viên, nhà thầu hay nhà cung cấp dịch vụ thứ ba cung cấp dịch vụ hành chính, viễn thông, máy tính, thanh toán hay các dịch vụ khác cho HOÀNG LONG liên quan đến công việc kinh doanh của công ty HOÀNG LONG.

(h) Các đại lý giới thiệu tín dụng;

(i) Các đại lý thu hồi công nợ/ thu hộ;

(j) Các cá nhân hoặc pháp nhân mà HOÀNG LONG có nghĩa vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu của luật định liên quan đến HOÀNG LONG hoặc bất kỳ thành viên hoặc đối tác kinh doanh nào của công ty;

(k) Các cơ quan hành pháp, tư pháp hoặc lập pháp.

Người sử dụng trang tin này có quyền yêu cầu truy xuất và điều chỉnh thông tin cá nhân của mình được lưu trữ bởi HOÀNG LONG. Nếu người sử dụng của trang tin này muốn truy xuất hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình được lưu trữ bởi công ty HOÀNG LONG, vui lòng liên hệ chúng tôI.

Bảng thông tin chính sách ô Tô Hoàng Long

Giới thiệu về Ô Tô Hoàng Long https://otohoanglong.vn/gioi-thieu/
Chính sách mua hàng https://otohoanglong.vn/chinh-sach-mua-hang/
Chính sách thanh toán
Chính sách bảo mật https://otohoanglong.vn/chinh-sach-bao-mat/
Chính sách vận chuyện – giao nhận xe
Yêu cầu báo giá https://otohoanglong.vn/yeu-cau-bao-gia/
Dịch vụ bảo dưỡng xe
Đặt lịch bảo dưỡng
Liên hệ https://otohoanglong.vn/lien-he-voi-chung-toi/
Trả góp https://otohoanglong.vn/tra-gop/
Tuyển dụng https://otohoanglong.vn/tuyen-dung/